STOP
BLUŹNIERSTWOM!

Żądamy od ministra Piotra Glińskiego i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, aby przestali finansować Teatr Nowy Proxima, który obraża uczucia religijne katolików

16071 – tyle osób podpisało petycję

Musimy z tym skończyć!

Każdego roku, gdy tylko zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jesteśmy świadkami wielu prowokacji wymierzonych w uczucia religijne katolików. Tym razem jednak mamy do czynienia ze szczególnie oburzającą sytuacją, bowiem od kilku tygodni ośmieszana jest sama Matka Boża. W dodatku za publiczne pieniądze!

 

Chodzi o spektakl „Kora. Boska” wystawiany w krakowskim Nowym Teatrze Proxima. Widzowie mogą zobaczyć „sztukę”, w której Kora Jackowska postawiona jest przed groteskowym Sądem Ostatecznym. Towarzyszą jej sparodiowane przez mężczyzn: Matka Boża Częstochowska, Fatimska i z Guadalupe.

 

Niebawem gospodarze wydarzenia zaszokują jeszcze mocniej. Podczas nocy sylwestrowej, oprócz spektaklu, zamierzają przeprowadzić konkurs z nagrodami. Poprowadzi go obsceniczna drag queen „Matka Boska Papina McQueen”…

 

Doskonale rozumiemy, czym jest sztuka i performance artystyczny, jednak spektakl „Kora.Boska” to jawna prowokacja obrażająca uczucia religijne katolików. Wyobraźmy sobie, że podobne kpiny urządzono sobie z żydów czy muzułmanów. Czy takie widowisko przeszłoby bez echa? Czy wyznawcy innych religii schowaliby głowy w piasek i udawali, że w sumie nic takiego się nie stało? Oczywiście, że nie i my też nie możemy udawać!

 

Dlatego apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, aby przestali dotować teatr, który obraża uczucia religijne katolików i nie dostrzega różnicy pomiędzy artystycznym performancem a prostacką prowokacją. Jesteśmy przekonani, że tylko zakręcenie kurka z pieniędzmi skłoni gospodarzy wydarzenia do jakiejkolwiek refleksji i zapobiegnie tego typu sytuacjom w przyszłości.

Treść petycji:

Sz.P. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Sz.P. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

DW: Sz.P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Szanowni Panowie

Od kilku tygodni w krakowskim Teatrze Nowym Proxima odgrywany jest oburzający spektakl „Kora.Boska”. Wspomniana sztuka to jawna kpina z Matki Bożej, Sądu Ostatecznego i całej religii katolickiej, co w obliczu zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia oceniam jako jawną prowokację i obrazę moich uczuć religijnych.

 

Doskonale rozumiem, że sztuka nie wszystkim musi się podobać. Często jej celem jest zaszokowanie odbiorcy i skłonienie go do jakiejś refleksji. Tym razem jednak przekroczone zostały elementarne granice przyzwoitości. Nie wyobrażam sobie, by podobne drwiny były urządzane z jakiejkolwiek innej religii i w dodatku przeszły bez echa.

 

Dlatego apeluję do Panów o zaprzestanie finansowania z publicznych pieniędzy Teatru Nowego Proxima, którego włodarze albo nie potrafią rozeznać, komu udostępniają scenę, albo nie rozumieją, na czym polega poszanowanie uczuć religijnych.

Z wyrazami szacunku

Stop bluźnierstwom!

Podpisz apel do ministra Piotra Glińskiego i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, aby przestali finansować Teatr Nowy Proxima, który obraża uczucia religijne katolików

Co myślisz o finansowaniu z publicznych pieniędzy sztuki, która obraża uczucia religijne katolików?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>