RĘCE PRECZ

OD KRZYŻA!

Ratusz Warszawy zakazał eksponowania symboli religijnych, w tym szczególnie Krzyża! Nie pozwolimy na łamanie praw gwarantowanych nam Konstytucją i rugowanie katolicyzmu z przestrzeni publicznej!

40991
osób dołączyło do protestu!

RĘCE PRECZ

OD KRZYŻA!

Ratusz Warszawy zakazał eksponowania symboli religijnych, w tym szczególnie Krzyża! Nie pozwolimy na łamanie praw gwarantowanych nam Konstytucją i rugowanie katolicyzmu z przestrzeni publicznej!

40991
osób dołączyło do protestu!

Przeczytaj i podpisz ten protest

Prezydent m. st. Warszawy

Rafał Trzaskowski

 

Z wielkim oburzeniem przyjmuję decyzję Ratusza Warszawskiego o zakazie eksponowania symboli religijnych w Urzędzie Miasta. Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę stanowczo wyrazić swój sprzeciw wobec tej decyzji, która godzi w fundamentalne wartości naszej kultury oraz narusza konstytucyjne prawa obywateli.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 53 gwarantuje każdemu obywatelowi wolność sumienia i religii. Obejmuje to prawo do posiadania i manifestowania swoich przekonań religijnych zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, publicznie lub prywatnie, przez kult, modlitwę, praktyki i nauczanie. Zakaz eksponowania symboli religijnych w miejscach publicznych, w tym w urzędach, jest bezpośrednim naruszeniem tego konstytucyjnego prawa.

Chrześcijaństwo, a w szczególności katolicyzm, od wieków stanowi fundament polskiej tożsamości narodowej i kulturowej. Symbole religijne, takie jak krzyże, mają głębokie znaczenie nie tylko dla wierzących, ale również jako elementy naszej historii i dziedzictwa kulturowego. Usuwanie tych symboli z przestrzeni publicznej jest próbą wymazania istotnej części naszego dziedzictwa i tradycji, które kształtowały Polskę przez stulecia.

Domagam się natychmiastowego wycofania tej decyzji ratusza warszawskiego oraz respektowania konstytucyjnych praw obywateli do wolności religijnej. Wzywam do poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wartości, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej.

Z poważaniem

Podpisz apel do prezydenta Warszawy i nie pozwól na łamanie wolności religijnej!

Pokażmy warszawskiemu ratuszowi, że nie godzimy się na zamordystyczne ograniczanie wolności religijnej w imię lewackich idei świeckiego państwa.

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą informacją

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Wolność chroniona najwyższym aktem prawnym!

Konstytucja RP gwarantuje wolność wyznania i praktyk religijnych. Artykuł 53 ustawy zasadniczej stanowi, że każdy ma prawo do wolności sumienia i religii. Obejmuje to również prawo do posiadania i manifestowania przekonań religijnych indywidualnie lub wspólnie, publicznie lub prywatnie, przez kult, modlitwę, praktyki i nauczanie.

Prawo o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1989 r. również potwierdza wolność religijną i prawo do swobodnego wyrażania swojej wiary.

Krzyż ma swoje miejsce także w urzędach!

Polska od ponad tysiąca lat jest katolicka!

Eksponowanie symboli religijnych, takich jak krzyże czy medaliki z wizerunkami Maryi i świętych w miejscach publicznych nie powinno nikogo oburzać szczególnie ze względu na ponad tysiącletnią historie Polski, tak ścisle złączoną z katolicką wiarą!

Dlatego też eksponowanie symboli religijnych, również przez pracowników urzędów, jako gwarantowana wolność religijna, nie może zostać zakazane przez żaden organ władzy, czy to na szczeblu samorządowym czy centralnym.

Nie pozwolimy wymazać Krzyża z historii Polski!