Antykatolickie środowiska po raz kolejny dokonały profanacji, niszcząc łódzką archikatedrę. Domagamy się surowego i przykładnego ukarania wandali, aby odstraszyć kolejnych profanatorów!

10289 – tyle osób podpisało petycję

Zatrzymajmy antykatolickich profanatorów!

Pod osłoną nocy, nieznany sprawca pomazał sprayem drzwi łódzkiej katedry. To kolejny skrajnie nienawistny akt wandalizmu, wymierzony w polskich katolików.

 

Kilka dni wcześniej przed katedrą odbył się wiec lewicowców, którzy postanowili pokrzyczeć, że Kościół katolicki na terenie Polski jest odpowiedzialny za spór kanadyjskich Indian z tamtejszym rządem.

 

Nie ma naszej zgody na antykatolickie profanacje. Domagamy się surowego i przykładnego ukarania sprawcy tego aktu wandalizmu, aby odstraszyć kolejnych potencjalnych dewastatorów.

 

Brak stanowczej reakcji pokaże jedynie słabość polskich elit, które pozwalają, by pojedyncze nienawistne i antykatolickie jednostki niszczyły to, co ważne dla całego społeczeństwa.

 

Wyślij swój protest do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Treść petycji:

Sz. P. Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Sz. P. Tobiasz Bocheński
Wojewoda Łódzki

Sz. P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator GeneralnySzanowna Pani Prezydent, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Ministrze!


Jestem wstrząśnięty wydarzeniem, które miało miejsce przed kilkoma dniami, kiedy nocą, nieznany sprawca sprofanował łódzką katedrę.


To kolejny skrajnie nienawistny akt wandalizmu, wymierzony w polskich katolików. Oburza on szczególnie w kontekście wydarzeń, które miały miejsce przed kilkoma miesiącami, gdy katolicy musieli bronić świątyń przed zmasowanymi atakami na nie.


Tej profanacji dokonano kilka dni po wiecu lewicowców, którym wydaje się, że Kościół katolicki na terenie Polski jest odpowiedzialny za spór kanadyjskich Indian z tamtejszym rządem.

Te wydarzenia w tak krótkim odstępie czasu nie mogą być przypadkiem.


Dlatego domagam się surowego i przykładnego ukarania profanatora, aby odstraszyć kolejnych potencjalnych dewastatorów.


Liczę na Państwa błyskawiczną reakcję. Jej brak może zostać uznany nie tylko jako słabość, ale również przyzwolenie na kolejne takie wydarzenia w naszym kraju.


Z pozdrowieniami,

Czy wydarzenia z Łodzi również Cię oburzyły i domagasz się surowego i przykładnego ukarania profanatorów?

Wypełnij formularz i wyślij swoją petycję!

Jakiej kary domagasz się dla bluźnierców?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>