Antykatolickie środowiska po raz kolejny dokonały profanacji, niszcząc łódzką archikatedrę. Domagamy się surowego i przykładnego ukarania wandali, aby odstraszyć kolejnych profanatorów!

10264 – tyle osób podpisało petycję

Zatrzymajmy antykatolickich profanatorów!

Pod osłoną nocy, nieznany sprawca pomazał sprayem drzwi łódzkiej katedry. To kolejny skrajnie nienawistny akt wandalizmu, wymierzony w polskich katolików.

 

Kilka dni wcześniej przed katedrą odbył się wiec lewicowców, którzy postanowili pokrzyczeć, że Kościół katolicki na terenie Polski jest odpowiedzialny za spór kanadyjskich Indian z tamtejszym rządem.

 

Nie ma naszej zgody na antykatolickie profanacje. Domagamy się surowego i przykładnego ukarania sprawcy tego aktu wandalizmu, aby odstraszyć kolejnych potencjalnych dewastatorów.

 

Brak stanowczej reakcji pokaże jedynie słabość polskich elit, które pozwalają, by pojedyncze nienawistne i antykatolickie jednostki niszczyły to, co ważne dla całego społeczeństwa.

 

Wyślij swój protest do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Treść petycji:

Sz. P. Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Sz. P. Tobiasz Bocheński
Wojewoda Łódzki

Sz. P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator GeneralnySzanowna Pani Prezydent, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Ministrze!


Jestem wstrząśnięty wydarzeniem, które miało miejsce przed kilkoma dniami, kiedy nocą, nieznany sprawca sprofanował łódzką katedrę.


To kolejny skrajnie nienawistny akt wandalizmu, wymierzony w polskich katolików. Oburza on szczególnie w kontekście wydarzeń, które miały miejsce przed kilkoma miesiącami, gdy katolicy musieli bronić świątyń przed zmasowanymi atakami na nie.


Tej profanacji dokonano kilka dni po wiecu lewicowców, którym wydaje się, że Kościół katolicki na terenie Polski jest odpowiedzialny za spór kanadyjskich Indian z tamtejszym rządem.

Te wydarzenia w tak krótkim odstępie czasu nie mogą być przypadkiem.


Dlatego domagam się surowego i przykładnego ukarania profanatora, aby odstraszyć kolejnych potencjalnych dewastatorów.


Liczę na Państwa błyskawiczną reakcję. Jej brak może zostać uznany nie tylko jako słabość, ale również przyzwolenie na kolejne takie wydarzenia w naszym kraju.


Z pozdrowieniami,

Czy wydarzenia z Łodzi również Cię oburzyły i domagasz się surowego i przykładnego ukarania profanatorów?

Wypełnij formularz i wyślij swoją petycję!

Jakiej kary domagasz się dla bluźnierców?

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>