Katoliku, trzeba bronić świątyń!

Podpowiadamy jak reagować na agresję

Na tej stronie mamy dla Ciebie praktyczne informacje, porady oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obrony naszych kościołów.

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez specjalistów z Ordo Iuris Poradnikiem prawnym zgłaszania przestępstw:

Zobacz również poradnik Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu:

Czas powstrzymać hordy barbarzyńców wylewające się na ulice polskich miast, chcących niszczyć katolickie świątynie i zakłócać nabożeństwa religijne. Radzimy jak zachowując spokój skutecznie stawić im opór.

Szczególna ostrożność, rozwaga, zimna głowa oraz gorąca modlitwa – to elementarz każdej osoby, która chce własną piersią ochraniać budynki kościelne przed zniszczeniem przez agresywny tłum zwolenników aborcji. To bardzo ważne, by zachować spokój i samemu nie prowokować agresywnego tłumu. Często już sama obecność katolików pod świątynią zniechęca agresorów do chuligańskich wybryków. Czasem jednak może dojść do próby ataku na osoby lub budynki czy wdarcia się do świątyń. Należy być czujnym i stanowczym.

Podpowiadamy jak można przygotować się do obrony kościołów

Czyste serce i modlitwa to podstawa. Zanim staniesz przed świątynią by jej bronić, zadbaj o swe życie duchowe: skorzystaj z sakramentu pojednania, przystąp do Komunii Św., zawierz się Matce Bożej.

Nigdy nie działaj sam. Broniąc świątyń należy działać w grupie. To daje większe bezpieczeństwo. Agresorzy zwykle uderzają w słaby punkt, niestanowiący dla nich zagrożenia.

Wezwij policję. Kiedy sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi bądź mienia nie wahaj się sięgnąć po telefon i powiadomić policję. Nie czekaj na akty agresji, bo służby nie zdążą zareagować. Już sama obecność lewackich grup pod świątynią stanowi zagrożenie.

Sygnalizacja. Powiadom o zagrożeniu gospodarza miejsca. Być może dobrym pomysłem okaże się bicie na larum? Jeśli to możliwe, poproście władze kościelne, by w chwili zagrożenia świątyni, włączone zostały dzwony kościelne. Powiadomcie zaufanych sąsiadów, że jest to sygnał do natychmiastowej mobilizacji w obronie kościoła i/lub wzmożonego wsparcia modlitewnego.

Powiadom znajomych. W niebezpiecznej sytuacji powiadom (telefon, sms, Messenger lub inny komunikator) bliskich i znajomych z sąsiedztwa. Być może zechcą Ci pomóc, gdy będziesz w stanie zagrożenia.

Nie reaguj na zaczepki. Strona atakująca będzie szukała pretekstu do ataku czy aktu wandalizmu. Gdy ktoś z agresorów podejdzie porozmawiać pozostań w grupie. Możesz spokojnie odpowiadać. Jeśli jednak wiadome jest, że ta rozmowa ma być prowokacją, zacznijcie się modlić na Różańcu. Wspólna modlitwa powinna Wam cały czas towarzyszyć. Tak najłatwiej uniknąć prowokowania kryzysowych sytuacji.

Masz prawo się bronić. Gdy jesteś atakowany, możesz się bronić. Nie daj się jednak wyciągnąć z grupy. Pozostań na miejscu. Czasem trzeba wielkiej wytrwałości i spokoju, by przetrwać ataki słowne, a nawet szarpania. Swoją postawą pokaż, że nie pozwalasz na przemoc, ale sam się jej wystrzegaj. Pamiętaj jednak, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia musisz reagować – ale adekwatnie do zagrożenia!

Nagrywaj. Każde spotkanie z agresywnymi grupami osób trzeba dokumentować. Wyznaczcie kilka osób, które będą za to odpowiedzialne. Pozwólcie im działać „w drugim rzędzie”. Agresorzy będą chcieli wyrwać im kamerę lub zniszczyć telefon. Każdy atak jak i całe zajście powinny być utrwalone.

Chrońcie się. Może się zdarzyć, że w waszym kierunku polecą kamienie, butelki, płyny. Uważajcie. Nie dajcie się trafić. Osłaniajcie głowy – tu skuteczne mogą okazać się nawet wasze plecaki. Jeśli agresja jest zbyt wielka, wycofajcie się i schrońcie. Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i każdego z osobna.

Lista i identyfikacja. Sporządźcie listę osób broniących świątyni (pisemnie lub w telefonie). To może ułatwić rozmowy z policją czy właścicielem ochranianego terenu, który powinien wiedzieć o waszych zamiarach. Lista może okazać się pomocna w razie kryzysowej sytuacji – odnajdźmy wszystkich obrońców świątyni, sprawdźmy, czy są bezpieczni i czy dotarli do swoich domów. Oznaczcie się. Używanie wspólnego znaku ułatwia orientację w sytuacjach kryzysowych. Pomaga to też w organizacji szyków obronnych.

Nie łam prawa. Pamiętaj, by cała akcja odbywała się w zgodzie z obowiązującym prawem. Jeśli więc obowiązują jakieś przepisy sanitarne – przestrzegaj ich. Jeśli musisz dokonać obywatelskiego zatrzymania – to tylko w uzasadnionych przepisami sytuacjach (poradnik dotyczący naszych praw do obrony niżej). W razie próby ucieczki sprawcy, po udokumentowaniu przestępstwa wierni mogą dokonać obywatelskiego zatrzymania do czasu przybycia Policji. Jeśli używasz środków obrony osobistej – to tylko w zgodzie z ich przeznaczeniem i w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powiadom nasz zespół reagowania. Gdy jesteś już bezpieczny, a byłeś świadkiem łamania prawa, prześlij do nas nagranie lub zdjęcie. Jesteśmy w stałym kontakcie z wyspecjalizowanymi prawnikami, którzy mogą uruchomić postępowanie karne i pomóc Ci w dochodzeniu swoich praw.

W formularzu wskaż czas zdarzenia, miejsce oraz zostaw swoje dane kontaktowe. Twoja dokumentacja pomoże w ustaleniu sprawców i wyciągnięciu odpowiedzialności prawnej.

 • Przy dużym rozmiarze pliku nagrania lub dużej liczbie zdjęć, wyślij najpierw zgłoszenie, korzystając z powyższego buttona lub formularza na stronie obronakosciola.pl, po czym wspólnie ustalimy, w jaki sposób prześlesz zebrane materiały.

Posprzątaj. Przejście zwolenników aborcji zwykle wiąże się z pozostawieniem sporej ilości ulotek, plakatów czy ogłoszeń dotyczących „aborcji bez granic”. Po ustąpieniu agresywnych grup uprzątnij otoczenie z materiałów. Zawierają one często symbole skrajnie lewicowe lub faszystowskie, wulgarne hasła, treści sprzeczne z prawem i inne treści nieodpowiednie dla oczu dzieci. Zadbaj o estetykę nie tylko otoczenia kościoła, ale i ulic twojej miejscowości. Pamiętaj – sprzątaj tylko wówczas, gdy jest bezpiecznie. Najlepiej – nie działaj sam.

Kiedy możecie dokonać obywatelskiego zatrzymania?

 • Obywatelskie zatrzymanie jest uregulowane w art. 243 Kodeksu postępowania karnego oraz w art. 45 par. 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Obywatelskiego zatrzymania może dokonać każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa lub wykroczenia (a zatem nie musi to być pokrzywdzony).
 • Osobę sprawcy można w takim przypadku zatrzymać albo na tzw. „gorącym uczynku” albo w wyniku pościgu podjętego bezpośrednio po czynie.
 • Istotne jest spostrzeżenie, że zatrzymanie może dotyczyć nie tylko sprawcy głównego, ale także jego pomocnika, podżegacza do czynu lub współsprawcy.
 • Środki użyte przy zatrzymaniu muszą być adekwatne do sytuacji, co oznacza, że mogą być podejmowane jedynie w stopniu niezbędnym dla faktycznego zatrzymania osoby.
 • Można go dokonać tylko w sytuacji, w której nie można ustalić tożsamości sprawcy lub będzie zachodziła obawa jego ucieczki.
 • Należy niezwłocznie przekazać zatrzymanego policji lub innym uprawnionym organom. W przeciwnym razie, tj. w przypadku nadmiernego przetrzymania danej osoby, celowego przedłużania jej zatrzymania i nie zawiadamiania policji, sprawca tego zatrzymania może być oskarżony o przestępstwo pozbawienia drugiej osoby wolności.
 • Dla celów dowodowych w miarę możliwości warto nagrać całe zdarzenie lub mieć świadków jego przebiegu (podobnie jak trzeba mieć pewność a najlepiej dowody, że to właśnie zatrzymana osoba popełniła dany czyn zabroniony, przy czym oczywiście w toku późniejszego śledztwa/dochodzenia mogą być użyte dodatkowe środki dowodowe typu odciski linii papilarnych itp.). Tym niemniej w sytuacjach wątpliwych, co do osoby sprawcy, którego chcemy zatrzymać należy zachować powściągliwość.

Kiedy możecie użyć gazu pieprzowego?

 • Posiadacze gazu pieprzowego nie muszą posiadać zezwolenia na jego użycie.
 • Pamiętajcie, że nieuzasadnione użycie gazu może wiązać się z odpowiedzialnością karną i cywilną.
 • Gazu pieprzowego można użyć tylko i wyłącznie w chwili zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
 • Użycie gazu jest dozwolone tylko w momencie obrony koniecznej (w związku z powyższym nie należy używać gazu wobec osób np. malujących na murach, ponieważ może prawdopodobnie będzie to uznane za działanie niespełniające warunków obrony koniecznej; można go natomiast użyć w przypadku fizycznego ataku na konkretną osobę.
 • Przesłanki obrony koniecznej – powinny występować łącznie:
  • Zamach – niebezpieczne zachowanie człowieka, naruszające lub zmierzające do naruszenia dóbr chronionych prawem innej osoby.
  • Obronę konieczną należy podjąć w chwili faktycznego, aktualnego ataku na pewne dobro podlegające ochronie prawnej.
  • Nie wolno przekraczać granic obrony koniecznej – siła obrony koniecznej nie może być niewspółmiernie większa od siły ataku na dobro.